ชวนดู 8 นโยบายเพื่อสุขภาพจิต ในยุคชัชชาติ ผู้ว่า กทม. ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี

ชวนดู 8 นโยบายเพื่อสุขภาพจิต ในยุคชัชชาติ ผู้ว่า กทม. ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี

ชวนดู 8 นโยบายเพื่อสุขภาพจิต ในยุคชัชชาติ ผู้ว่า กทม. ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี

🎉 ในที่สุดชาวกรุงเทพฯก็ได้ผู้ว่าคนใหม่ ผู้มาพร้อมนโยบายเพื่อกรุงเทพฯที่น่าอยู่สำหรับทุกคน 👨‍👩‍👧‍👧 นโยบายที่ว่านี้มีจำนวนถึง 214 นโยบาย!

วันนี้เราเลยไฮไลท์ 8 นโยบายของอาจารย์ชัชขาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตมาให้เพื่อนๆอ่านกันค่ะ 😃 มีทั้งนโยบายโดยตรง และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้าหากทำสำเร็จ เราเชื่อว่าจะนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพจิตของประชาชนแน่นอน 💪

1️⃣ เพิ่มนักจิตวิทยาโรงเรียนเพื่อเวียนให้คำปรึกษาคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนต่างๆเพื่อคอยช่วยเหลือปัญหาด้านสุขภาพจิตและความเครียดที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19

2️⃣ จัดให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงที่ปรึกษาทางจิตวิทยาให้เพียงพอ และให้มีการปรับปรุงสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระงาน รวมถึงปรับเปลี่ยนคลินิกการให้บริการให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมืองและกลุ่มโรคในปัจจุบัน เช่น คลินิกจิตวิทยาปรึกษา 👏

3️⃣ พัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยจะมีการคัดกรองและประเมินศักยภาพของเด็กผ่านแบบประเมินที่จัดทำโดยแพทย์และนักจิตวิทยา รวมถึงมีการเพิ่มองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาและการดูแลเด็กพิเศษให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 🙌 สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรร่วมกับเด็กนักเรียนคนอื่นๆ เพื่อไม่ให้เด็กพิเศษรู้สึกแปลกแยก ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงการยอมรับความช่วยเหลือและการรักษาที่ถูกต้อง และสนับสนุนเครือข่ายผู้ปกครองเด็กพิการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความช่วยเหลือ และประสบการณ์การเลี้ยงดู

4️⃣ ให้นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ร่วมลงพื้นที่เชิงรุกในการพิสูจน์ตัวตนและออกเอกสารสิทธิ์แก่คนไร้บ้าน กลุ่มเปราะบาง เพื่อเข้าสู่ระบบให้สามารถรับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน รวมถึงใช้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้เร็วที่สุด

5️⃣ นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย 🏳️‍🌈 เพื่อให้ผู้ใช้บริการในกลุ่ม LGBTQI+ ไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นมิตร เชื่อมั่นในการรักษาและการให้คำแนะนำทางสุขภาพแบบเฉพาะทาง เช่น การใช้ยา-ฮอร์โมน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการสร้างสวัสดิการของรัฐที่ครอบคลุมความหลากหลายของมนุษย์

6️⃣ หน่วยงานของกทม. เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ โดยประชาชนต้องได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเข้าใจในความอ่อนไหวทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศ สนับสนุนการแสดงออกที่หลากหลาย โดยไม่บังคับแต่งชุดเครื่องแบบข้าราชการตามเพศกำเนิด สามารถใส่ตามที่สะดวกใจได้

7️⃣ มีชมรมผู้สูงอายุ 🧓 สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ สนับสนุนให้มีการจัดหาพื้นที่การรวมกลุ่มและห้องชมรมต่างๆ โดยออกแบบสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับการใช้งาน มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าสังคม ทำกิจกรรม พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุใน กทม. มีทั้งสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพกายที่แข็งแรง

8️⃣ นโยบายสวน 15 นาที🌳 ให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สีเขียวใกล้บ้านได้ในระยะ 800 เมตร สามารถเดินไปทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจที่สวนสาธารณะใกล้บ้านได้ ซึ่งการมีสวนสาธารณะใกล้บ้าน การที่เราสามารถทำกิจการผ่อนคลายได้โดยไม่ต้องใช้เวลามากหรือต้องเดินทางไกลๆ ก็มีส่วนช่วยในเรื่องของสุขภาพจิตของผู้คนมากๆเลยล่ะค่ะ

📖 จริงๆถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้อ่านนโยบายอื่นๆ ก็อาจได้เห็นว่ายังมีอีกหลายๆนโยบายเลยนะที่แม้ไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพจิตโดยตรง แต่ก็มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้คนเช่นเดียวกัน

พวกเราเองรู้สึกดีใจที่ได้เห็นนโยบายที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพจิตมากขนาดนี้😊 แล้วก็ตั้งตารอที่จะได้เห็นนโยบายเหล่านี้เป็นจริงขึ้นมา

ไม่ใช่แค่กับกรุงเทพฯ แต่ประชาชนทั้งประเทศควรได้รับการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตเช่นเดียวกัน 👍 เพราะเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆเนอะ 💚