Cozybara

Mind Buddy & Cozy Space

ปรึกษานักจิตวิทยา
ที่พร้อมรับฟังคุณอย่างไม่ตัดสิน

ความตั้งใจของเรา


เราเข้าใจว่าปัญหาจิตใจไม่ใช่เรื่องง่าย และการจะหาใครสักคนที่พร้อมจะเข้าใจก็ไม่ง่ายเช่นกัน เราจึงอยากให้ Cozybara เป็นพื้นที่ปลอดภัย ที่ทุกคนสามารถพูดเรื่องสุขภาพจิตได้ อย่างไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตัดสิน

เราเชื่อในพลังของการรับฟังและเข้าใจ เราจึงเลือกศึกษาและฝึกฝนประสบการณ์ในสาขาจิตวิทยาการปรึกษา เพื่อส่งต่อพื้นที่แห่งการดูแลใจนี้ไปสู่ทุกคน

สิ่งที่เราอยากมอบให้

  • พื้นที่ที่คุณสามารถเป็นตัวเองได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสิน
  • ขยายมุมมองความคิด เข้าใจตัวเอง รับมือกับปัญหาและความรู้สึก
  • ไม่จำเป็นต้องรอจนรู้สึกไม่ไหว พูดคุยกับนักจิตวิทยาได้เลย
  • ทำนัดง่าย รับบริการสะดวก มีทั้งแบบพบหน้าและออนไลน์
  • พูดคุยครั้งละ 60-90 นาที นัดหมายต่อเนื่องได้ตามความต้องการ
  • ดูแลโดยนักจิตวิทยาวิชาชีพที่มีประสบการณ์
  • มั่นใจได้ในการรักษาความลับ และการให้บริการอย่างมีจรรยาบรรณ

บทความจิตวิทยา อร่อย ย่อยง่าย