ปรึกษานักจิตวิทยาง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

เลือกรูปแบบบริการ นักจิตวิทยา วันและเวลาที่ต้องการ

กรอกข้อมูล ชำระค่าบริการ รับอีเมลยืนยัน

ปรึกษากับนักจิตวิทยาในวันเวลาที่นัดหมาย

เลือกรูปแบบบริการ นักจิตวิทยา วันและเวลาที่ต้องการ

กรอกข้อมูล ชำระค่าบริการ รับอีเมลยืนยัน

ปรึกษากับนักจิตวิทยาในวันเวลาที่นัดหมาย

ปรึกษานักจิตวิทยาแบบพบหน้า

 • ปรึกษาแบบพบหน้า ที่ Cozybara (BTS สนามเป้า)
 • ใช้เวลาครั้งละ 60 – 90 นาที
 • ค่าบริการครั้งละ 1500 บาท

ปรึกษานักจิตวิทยาแบบออนไลน์

 • ปรึกษาแบบออนไลน์ ทาง Video Call ผ่าน Google Meet
 • ใช้เวลาครั้งละ 60 – 90 นาที
 • ค่าบริการครั้งละ 1200 บาท

ปรึกษานักจิตวิทยาแบบโทร

 • ปรึกษาแบบโทร ทาง Call ผ่าน Google Meet หรือโทรศัพท์มือถือ
 • ใช้เวลาครั้งละ 60 – 90 นาที
 • ค่าบริการครั้งละ 1200 บาท

ปรึกษานักจิตวิทยาแบบแชท

 • ปรึกษาแบบแชท ผ่านทาง Line
 • ใช้เวลาครั้งละ 60 – 90 นาที
 • ค่าบริการครั้งละ 1000 บาท

ปรึกษานักจิตวิทยาสำหรับนักศึกษา

 • ปรึกษาแบบพบหน้า ที่ Cozybara (BTS สนามเป้า)
 • ใช้เวลาครั้งละ 60 – 90 นาที
 • ค่าบริการครั้งละ 1200 บาท
 • ปรึกษาแบบออนไลน์ ทาง Video Call/Call ผ่าน Google Meet
 • ใช้เวลาครั้งละ 60 – 90 นาที
 • ค่าบริการครั้งละ 1000 บาท

Counseling for Foreigners

 • Telecounseling via Google Meet
 • 60-90 minutes/session
 • 1800 THB/session