ปรึกษานักจิตวิทยาแบบพบหน้า

1500 บาท
  • ปรึกษาแบบรายบุคคล (Individual Counseling) สำหรับบุคคลทั่วไป
  • ให้บริการโดยนักจิตวิทยาการปรึกษา
  • รับบริการแบบพบหน้า ที่ Cozybara (BTS สนามเป้า)
  • ใช้เวลาครั้งละ 60 – 90 นาที
  • สามารถระบุนักจิตวิทยาที่ต้องการปรึกษาได้ » รู้จักนักจิตวิทยาของเราได้ที่นี่
  • เลือกวันและเวลาที่ต้องการปรึกษาได้ทันที (เลื่อนหรือยกเลิกได้ โดยแจ้งล่วงหน้า 1 วันก่อนถึงวันนัด)
  • จะได้รับแจ้งยืนยันการเข้ารับบริการในอีเมลของคุณ หลังจากชำระค่าบริการ