ปรึกษานักจิตวิทยาแบบแชท

1000 บาท
  • ปรึกษาแบบรายบุคคล (Individual Counseling) สำหรับบุคคลทั่วไป
  • ให้บริการโดยนักจิตวิทยาการปรึกษา
  • รับบริการแบบแชท ผ่านทาง Line
  • ใช้เวลาครั้งละ 60 – 90 นาที
  • สามารถระบุนักจิตวิทยาที่ต้องการปรึกษาได้ » รู้จักนักจิตวิทยาของเราได้ที่นี่
  • เลือกวันและเวลาที่ต้องการปรึกษาได้ทันที (เลื่อนหรือยกเลิกได้ โดยแจ้งล่วงหน้า 1 วันก่อนถึงวันนัด)
  • จะได้รับช่องทางสำหรับเข้ารับบริการในอีเมลของคุณ หลังจากชำระค่าบริการ