ทำนัดหมาย
  • การนัดหมายจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อทำการชำระค่าบริการแล้วเท่านั้น
  • หลังจากการชำระค่าบริการได้รับการตรวจสอบ คุณจะได้รับข้อมูลยืนยันและช่องทางในการเข้ารับบริการทางอีเมลที่ระบุไว้
  • หากต้องการรับบริการแบบโทรผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ กรุณาระบุเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุนะคะ
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเวลา/ยกเลิกการนัดกรุณา ติดต่อเรา โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนเวลานัดอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เลื่อนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ปรึกษานักจิตวิทยาแบบโทร

    1,200 บาท
    +
บริการSessionรวม
ค่าส่ง
รวม  บาท
logo
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย
Account No.
Account Name : Pasura Jingyampin
Thank you for your order!